KĀ NOMAINĪT RIEPAS?

1. ATRODIET DROŠU VIETU, KUR APSTĀTIES

Tiklīdz esat sapratis, ka riepa ir caura, nemēģiniet pēkšņi bremzēt vai nogriezties. Lēnām samaziniet ātrumu un atrodiet drošu vietu, kur nomainīt riepu, tai jābūt līdzenai vietai, ceļa taisnei ar platu nomali. Tukša stāvvieta būtu ideāli piemērota vieta. Līdzena virsma ir nepieciešama, jo tas neļaus Jūsu automašīnai ripot. Arī ceļa taisne būs daudz piemērotāka vieta nekā ceļa līkums, jo satiksmes plūsmā tiksiet ātrāk pamanīts.

Nekad nemēģiniet nomainīt riepu uz šauras ceļa nomales tuvu satiksmes plūsmai. Turpiniet lēnām braukt uz priekšu līdz atradīsiet drošāku vietu. Braucot ar tukšu riepu pastāv risks sabojāt automašīnas riteni, tomēr daudz labāk ir nomainīt riteni nekā tikt notriektam pateicoties kādam neuzmanīgam autovadītājam. Atcerieties iepazīties ar automašīnas lietotāja rokasgrāmatu un pārskatīt specifiskās norādes par to, kā konkrētajam transportlīdzeklim pareizi nomainīt riepu.

2. IESLĒDZIET AVĀRIJAS GAISMAS

Automašīnas avārijas gaismas palīdzēs citiem braucējiem pamanīt Jūs uz ceļa nomales. Lai izvairītos no negadījumiem, ieslēdziet tās, tiklīdz esat sapratis, ka būs jānobrauc malā.

3. LIETOJIET STĀVBREMZI           

Tiklīdz esat apstājies, pirms gatavojaties nomainīt cauro riepu, vienmēr aktivizējiet stāvbremzi. Tas samazinās iespējamību, ka transportlīdzeklis var sākt ripot.

4. IZMANTOJIET RITEŅU BLOĶĒŠANAS ĶĪLI

Riteņu bloķēšanas ķīli ir jānovieto riteņa priekšā vai arī aizmugurē, kas novērsīs automašīnas ripošanu, kad mainīsiet tukšo riepu. Ja Jūs mainiet aizmugurējo riepu, novietojiet tos priekšējo riteņu priekšā. Ja caurā riepa ir priekšā, novietojiet riteņu bloķēšanas ķīļus aiz aizmugurējiem riteņiem. Ķieģeļi vai lieli akmeņi darbosies tik pat labi kā “īstie” riteņu ķīļi. Bet pārliecinieties, ka tie būs pietiekami lieli, lai spētu novērst automašīnas ripošanu.

5. NOŅEMIET DEKORATĪVO DISKU

Ja automašīnai ir dekoratīvie diski, kuri aizsedz riteņa uzgriežņus, būtu vieglāk noņemt dekoratīvo disku pirms automašīna tiek pacelta ar domkratu. Ja pieeja automašīnas riteņa uzgriežņiem nav nosegta, varat pāriet uz 6. soli.  Lai noņemtu dekoratīvo disku, izmantojiet uzgriežņu atslēgas plakano daļu. Šī metode būs piemērota lielākajai daļai automašīnu, bet dažiem dekoratīvajiem diskiem būs nepieciešams cits instruments. Ieskatieties savas automašīnas lietotāja rokasgrāmatā, lai iepazītos ar atbilstošu dekoratīvā diska noņemšanas procedūru. 

6. ATSKRŪVĒJIET RITEŅA UZGRIEŽŅUS

Izmantojot uzgriežņu atslēgu, pagrieziet uzgriezni pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tas padodas. Iespējams būs jāizmanto spēks, bet tas šajā gadījumā ir pieļaujams. Ja tas ir nepieciešams, izmantojiet kāju vai visu savu ķermeņa svaru. Atskrūvējiet uzgriežņus aptuveni par ¼ līdz ½ no pilna pagrieziena, bet vēl nenoņemiet tos pilnībā. Tie būs jāatskrūvē tikai tad, kad pienāks laiks nomainīt riepu/riteni no transportlīdzekļa.

7. ZEM AUTOMAŠĪNAS NOVIETOJIET DOMKRATU

Pareizā vieta domkratam ir zem automašīnas, rāmja pusē, kurā atrodas tukšā riepa. Daudziem transportlīdzekļiem rāmja apakša ir nosegta ar plastmasas apvalku, kur vienā vietā ir atsegts metāla rāmis, tā ir specifiski paredzēta tieši domkratam. Lai droši paceltu un izvairītos no bojājumiem transportlīdzeklim, sekojiet līdzi transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā norādītajām instrukcijām.

8. AR DOMKRATA PALĪDZĪBU PACELIET TRANSPORTLĪDZEKLI

Lai izvairītos no domkrata līdzsvara zuduma, pirms automašīnas pacelšanas, novietojiet nelielu koka gabaliņu zem domkrata. Tas būs īpaši noderīgi uz asfalta seguma. Kad domkrats ir atbilstoši novietots, paceliet transportlīdzekli līdz tukšā riepa ir aptuveni 15 cm virs zemes. Ceļot automašīnu izmantojot domkratu, kā arī pēc tam, kad tā ir pacelta, neviena ķermeņa daļa nedrīkst atrasties zem transportlīdzekļa.

9. ATSKRŪVĒJIET UZGRIEŽŅUS

Tagad ir pienācis laiks atskrūvēt uzgriežņus līdz galam. Tā kā iepriekš tās tika atbloķētas ar uzgriežņu atslēgu, tagad tās varēs noskrūvēt galvenokārt tikai ar rokām.

10. NOŅEMIET TUKŠO RIEPU

Satveriet riepu aiz protektora, lēnām virziet to uz savu pusi līdz tā ir pilnībā noņemta no riteņa rumbas. Nolieciet riteni uz sāniem, lai tas neaizripotu.   

11. NOVIETOJIET REZERVES RIEPU UZ SKRŪVĒM

Tagad uzlieciet rezerves riteni uz rumbas, līdzsvarojiet to ar skrūvju uzmavām. Lēni stumiet riteni līdz skrūves ir redzamas tam cauri.

12. PIESKRŪVĒJIET SKRŪVES AR ROKU

Ar rokām cieši pieskrūvējiet uzgriežņus atpakaļ uz skrūvēm. Kad tie ir pieskrūvēti, vēlreiz pārbaudiet katru uzgriezni, pieskrūvējiet cik cieši vien iespējams. Atslēgu izmantosiet, kad transportlīdzeklis būs pietuvojies zemei.

13. NOLAIDIET TRANSPORTLĪDZEKLI ZEMĀK UN CIEŠI PIESKRŪVĒJIET UZGRIEŽŅUS

Izmantojiet domkratu, lai nolaistu automašīnu zemāk līdz rezerves riepa pieskaras zemei, bet, lai uz riepas vēl neatbalstās pilns automašīnas svars. Šajā posmā nepieciešams piegriezt skrūves līdz galam, izmantojot uzgriežņu atslēgu. Skrūvējot pulksteņrādītāja virzienā, izmantojiet visu ķermeņa svaru.

14. NOLAIDIET TRANSPORTLĪDZEKLI PILNĪBĀ

Nolaidiet transportlīdzekli pilnībā līdz pašai zemei un noņemiet domkratu. Izmantojot uzgriežņu atslēgu, vēlreiz pārliecinieties, ka ritenis ir pieskrūvēts cik vien cieši iespējams.

15. UZLIECIET ATPAKAĻ DEKORATĪVO DISKU

Ja dekoratīvais disks, kuru Jūs noņēmāt no caurās riepas, derēs arī rezerves riepai, uzlieciet viņu tādā pašā veidā, kā tas sākumā tika noņemts. Ja tas neder jaunajam ritenim, nolieciet to projām kopā ar pārējiem riepas noņemšanas piederumiem.

16. NOGLABĀJIET VISU EKIPĒJUMU

Tika izmantotas vairākas lietas: domkrats, uzgriežņu atslēga, riteņu ķīļi, caurā riepa un, iespējams, dekoratīvais disks. Neaizmirstiet to visu noglabāt savā automašīnā pirms esat aizbraucis projām.

17. PĀRBAUDIET GAISA SPIEDIENU REZERVES RIEPĀ

Lai pārliecinātos, ka braukt būs droši, pārbaudiet gaisa spiedienu rezerves riepā. Ja riepai nepieciešams papildus spiediens, nekavējoties, bet lēnām, brauciet līdz tuvākajam servisam.

18. NOGĀDĀJIET CAURO RIEPU SERVISA MEISTARAM

Pagaidu rezerves riepas nav paredzētas lielu attālumu veikšanai un lielam ātruma, tāpēc brauciet uzmanīgi līdz kamēr būs iespējams apmeklēt riepu servisu. Profesionālis mācēs noteikt, vai riepu būs iespējams saremontēt vai arī būs nepieciešama jauna riepa.