Kas ir TPMS?

TPMS pazemināta riepas spiediena indikatora simbols ir dzeltenā krāsā, kurš iedegas instrumentu panelī, tas izskatās kā riepa šķērsgriezumā (kas atgādina pakava formu) ar izsaukuma zīmi vidū.

Šim indikatoram Jūsu automašīnā ir vēsture. Tā ir vēsture par gadiem ilgas neskaidrību par atbilstošu riepu spiedienu un daudziem nopietniem ceļu satiksmes negadījumiem, no kuriem būtu iespējams izvairīties, ja šoferis zinātu, ka riepas spiediens ir pazemināts. Pat šobrīd ir zināms, ka nozīmīgs daudzums transportlīdzekļu ikdienā pārvietojas pa ceļiem ar neatbilstoši piepumpētām riepām. Tomēr pienācīga riepu apkope kopā ar TPMS sistēmu var palīdzēt novērst daudzus nopietnus ceļu satiksmes negadījumus.

Pirms šis indikators kļuva par pašsaprotamu, lai noskaidrotu precīzu gaisa spiedienu riepās, mums nācās kāpt ārā no transportlīdzekļa un, liecoties pie automašīnas riteņiem, izmantot riepu manometru. Bez dažiem izņēmumiem, šis bija vienīgais riepu spiediena noteikšanas rīks, kurš bija ikdienas patērētāja rīcībā.

Ne visi TPMS darbojas vienādi. Indikatora iedegšanās ir tikai pats pēdējais procesa solis netiešajā TPMS un tiešajā TPMS.

NETIEŠAIS TPMS: KAS IR NETIEŠAIS TPMS UN KĀ TAS DARBOJAS?

Netiešais TPMS parasti atrodas uz riteņa ātruma sensora, kuru izmanto bremžu bretbloķēšanas sistēma. Šis sensors mēra katra riteņa rotācijas ātrumu un to izmanto borta datora sistēma, lai savstarpēji salīdzinātu katra riteņa rotāciju, un to salīdzinātu arī ar citiem datiem, piemēram ātrumu.

Balstoties uz katra riteņa rotācijas līmeni, dators var interpretēt riepu relatīvo izmēru. Kad ritenis sāk rotēt ātrāk nekā plānots, dators izskaitļo, ka riepai ir pazemināts spiediens un attiecīgi brīdina autovadītāju.

Tātad netiešā riepu spiediena monitorēšanas sistēma nemaz konkrēti nemēra riepu spiedienu. Tas nav tas pats process, kā notiek spiediena mērīšana ar riepu manometru. Tā vietā netiešā riepu spiediena sistēma ņem vērā to cik ātri rotē automašīnas riteņi un nosūta signālu datoram, kurš aktivizēs indikatoru situācijā, kad kaut kas rotācijā šķiet nepareizs.

NETIEŠĀ TPMS PRIEKŠROCĪBAS

 • Salīdzinot ar tiešo TPMS, relatīvi lēta
 • Salīdzinot ar tiešo TPMS, gadu gaitā nepieciešami mazāki programmēšanas/uzturēšans darbi
 • Vieglāk uzstādīt, salīdzinot ar tiešo līdzinieku

 

NETIEŠĀ TPMS TRŪKUMI

 • Nopērkot lielāku vai mazāku riepu, tas var kļūt neprecīzs
 • Var būt neuzticams, ja riepas ir nevienmērīgi nolietotas
 • Jāveic atiestatīšana ik pēc katras pienācīgas riepas piepumpēšanas reizes
 • Jāveic atiestatīšana pēc riepu rotēšanas veikšanas

 

TIEŠAIS TPMS: KAS IR TIEŠAIS TPMS UN KĀ TAS DARBOJAS

Tiešais TPMS katrā riepā izmanto sensorus kuri monitorē konkrēti riepas spiediena līmeni – nevis mēra tikai riteņa rotēšanas ātruma datus no bremzēšanas pretbloķēšas sistēmas.

Tiešā TPMS sensori pat piedāvāt informāciju par riepu temperatūru. Tiešā riepu spiediena monitorēšanas sistēma pārsūta visus datus uz centralizēti kontrolētu moduli, kur informācija tiek analizēta, interpretēta un, ja riepu spiediens ir zemāks nekā tam būtu jābūt, informācija tiek pārraidīta tieši uz Jūsu automašīnas mērinstrumentu paneli, kur iedegas indikators. Tiešā riepu spiediena monitorēšanas sistēma informāciju parasti pārsūta ar bezvadu tehnoloģijām. Katram sensoram ir unikāls sērijas numurs. Tādējādi sistēma automašīnā darbojas neatkarīgi un nošķir sevi no citu transportlīdzekļu sistēmām, kā arī piedāvā katras riepas individuālos spiediena mērījumus.

TIEŠĀS TPMS PRIEKŠROCĪBAS

 • Piedāvā precīzus riepas spiediena datus tieši no pašas riepas
 • Riepu rotācija un nomaiņa neietekmē sistēmas precizitāti
 • Vienkārša atkārtota sinhronizācija pēc riepu rotācijas vai nomaiņas
 • Sensora baterija parasti kalpo līdz 10 gadiem
 • Var būt iekļauta arī transportlīdzekļa rezerves ritenī

 

TIEŠĀS TPMS TRŪKUMI

 • Kopumā ir dārgāka par ārējo TPMS
 • Lai gan vienkārša, atkārtotajai sinhronizācijai būs nepieciešami dārgi instrumenti
 • Baterija parasti nav nomaināma, ja tā ir tukša, ir jānomaina viss sensors
 • Patentētā sistēma uzstādīšanas, apkopes un nomainīšanas procesu padara  patērētājiem un auto servisiem sarežģītu.
 • Uzstādīšanas vai noņemšanas procesā, sensori ir ļoti jūtīgi pret bojājumiem.

 

RIEPU SPIEDIENS UN DROŠĪBA

Lai gan metodes ir atšķirīgas, abas sistēmas kalpo tam pašam mērķim un aktivizē to pašu indikatoru. Neskatoties uz to, ka, pienācīgi uzturēta, TPMS spēj sniegt precīzus brīdinājumus, tā neaizstāj manuālās gaisa spiediena pārbaudes,  uzskatiet to kā vēl vienu noderīgu rīku savā automašīnas komplektācijā.